لوله پلی اتیلن گاز رسانی

حساسيت كاربردي موجب گرديده كه توليد و عرضه لوله پلي اتيلن گازرساني در مراحل مختلف از
جمله انتخاب مواد، انتخاب تكنولوژي، شرايط توليد و كنترل كيفيت تحت شرايط و استاندارد هاي خاص
و معتبر انجام شود.
طراحي گونه هاي ويژه پلي اتيلن با ساختار و معماري مولكولي خاص و متفاوت از سايرگونه هاي معمول
اهميت نقش مواد اوليه در كارايي صد ساله لوله پلي اتيلن گاز رساني را نشان ميدهد. از اين رو تكنولوژي
و شرايط فرايند و همچنين استاندارد، آزمايشات كنترل كيفيت نيز متناسب با اين گونه مواد پيش بيني و اجرا
ميگردد.

admin

منهول فاضلابی

به منظور دسترسی به تأسیسات زیرزمینی مانند شبکه های فاضلاب شهری و صنعتی، شبکه گاز، کابلهای مخابراتی و برق و خطوط انتقال آب و جمع

ادامه مطلب »