آبفا پایپ تولید کننده انواع لوله

فروشگاه

منهول فاضلابی

به منظور دسترسی به تأسیسات زیرزمینی مانند شبکه های فاضلاب شهری و صنعتی، شبکه گاز، کابلهای مخابراتی و برق و خطوط انتقال آب و جمع

ادامه مطلب »

لوله چدن داکتیل

لوله چدن داکتیل لوله ای ساخته شده از چدن داکتیل است که معمولاً برای انتقال و توزیع آب آشامیدنی استفاده می شود. این نوع لوله

ادامه مطلب »

لوله بتنی مسلح

لوله های بتنی مسلح برای جمع آوری آب باران و فاضلاب است و همچنین برای تولید و خرید کاربرد دارد و در برگیرنده الزامات بستر

ادامه مطلب »