لوله جدارچاه upvc

1.نسل اول لوله جدار چاه: نسل اول این نوع لوله ها که از جمله قدیمی ترین لوله هایی هستند که به عنوان لوله جدار چاه مورد استفاده قرار می گرفتند، لوله های جدار چاه هوا برشی هستند که استفاده از این نوع لوله ها، با روی کار آمدن لوله های جدار چاه بعدی، بسیار محدود شده است. زیرا لوله های بعدی که در نسل های بعد از این نوع لوله روی کار آمدند، دارای خصوصیات و وِیژگی هایی بودند که باعث کامل شدن ساختار این لوله شدند.

2.نسل دوم لوله جدار چاه: در نسل دوم تولید لوله های صنعتی از جمله لوله جدار چاه، لوله های جدار چاه قوسی روی کار آمدند که این لوله ها، در مقایسه با نسل اول این لوله ها، دارای مزیت هایی بودند که باعث شد استفاده از آن ها به مراتب بیشتر از لوله های نسل اول باشد. اما در مقایسه با لوله های نسل بعد، ساده تر بوده و فروش کمتری را به خود اختصاص داده اند.

 

3.نسل سوم لوله جدار چاه: نسل سوم این نوع لوله ها، در مقایسه با دو نسل قبلی دارای کاربرد بیشتری در صنایع مختلف بوده و استفاده و خرید این نوع لوله، نسبت به دو نسل قبلی بسیار بیشتر بوده است. این نسل از لوله ، به نام لوله جدار چاه کرکره ای نامیده شده و یکی از جدید ترین انواع لوله های جدار چاه می باشد.

 

4.نسل چهارم لوله جدار چاه: آخرین نسل و جدید ترین نسل لوله های جدار چاه، لوله های نسل چهارم هستند که به نام لوله های اسکرین جانسون شهرت یافته اند. این نوع لوله ها، بیشترین کاربرد را در بین حفاری های امروزی داشته و مزیت های بسیاری نسبت به سه نسل قبلی داشته اند که باعث افزایش تولید و فروش این نوع لوله ها در بازار فروش این محصولات شده است.

admin

منهول فاضلابی

به منظور دسترسی به تأسیسات زیرزمینی مانند شبکه های فاضلاب شهری و صنعتی، شبکه گاز، کابلهای مخابراتی و برق و خطوط انتقال آب و جمع

ادامه مطلب »