خرید لوله کاروگیت

وله کاروگیت مسلح از سایز 800 تا 1500 تولید شده ومقاومت حلقوی این نوع لوله ها 64 نیوتن یعنی دوبرابر فشار حلقوی لوله های کاروگیت معمولی میباشد در صورتی که قیمت این نوع لوله ها 25 درصد کمتر از لوله های معمولی میباشد ودلیل آن نیز استفاده از ورق گالوانیزه در جداره لوله میباشد خیلی از پیمانکاران این دغدغه فکری را دارند که دراستفاده از این نوع کاروگیت بر اثر خراش لوله قسمت فلزی پوسیده شده وباعث سوراخ شدن لوله شود اما مجموعه آبفا پایپ این اطمینان را به خریداران و پیمانکاران گرامی میدهد که اگر اجرای این لوله توسط شرکت ما انجام پذیرد و یا نماینده ای از سوی ما ناظر اجرای لوله گذاری و جوش آن باشد تا (پنجاه سال)(50سال )لوله ها را ضمانت خواهیم نمود. شما میتوانید با تماس با ما از مشخصات فنی و نحوه اجرای این لوله ها آگاه شوید.

استعلام قیمت